Зареєструватися

Пріоритетні напрями для інвестицій майбутнього десятиліття

Яким повинен бути наступний крок для успішного інвестора?
Сучасний світ розвивається та вдосконалюється стрімкими темпами. Так само технології майбутнього поступово замінюють традиційні підходи, що застосовуються зараз у різних сферах і галузях.

Компанія UBK Markets вважає, що наступні 10 років, без сумніву, стануть десятиліттям трансформацій.

Блокчейн, штучний інтелект, роботизація, гаджетизація, 3D-друк та інші інновації активно впроваджуються в наше життя й стають його невід’ємною частиною.

І якщо в останнє десятиліття найприбутковішим напрямом для інвестицій був технологічний сектор, то наступні 10 років будуть пов’язані з інвестуванням у сектори, які трансформує безпосередньо сама технологія.

Отже, зараз дуже вдалий час для інвесторів, щоб підготувати свої портфелі, сформувати інвестиційну стратегію та максимально ефективно використовувати перспективи, що відкриваються.

Які напрями для інвестицій будуть найприбутковішими?

Фахівці аналітичного відділу компанії UBK Markets вважають, що майбутнє за такими напрямами:

  • телекомунікаційні технології;
  • інформаційні технології;
  • фінансові технології;
  • інноваційні сировинні технології.
Телекомунікаційні технології

Уже неможливо уявити наше життя без звичних засобів зв’язку у вигляді мобільних телефонів, комп’ютерів, Інтернету. Зараз сектор телекомунікаційної інфраструктури знаходиться на етапі динамічного розвитку й удосконалення. Активно розробляються та пропонуються різні рішення щодо організації зв’язку як в окремих компаніях, так і між їхніми структурними підрозділами.

За даними на січень 2021 року населення Землі становить приблизно 8 млрд осіб, з яких доступ до Інтернету мають уже близько 4 млрд осіб, і прогнозується, що в найближчі 10 років цей доступ буде надано практично всім.

До того ж найближчим часом очікується запуск п’ятого покоління мобільного зв’язку, що забезпечуватиме блискавичну швидкість завантаження, за якої час затримки становить від 1 до 4 мілісекунд.

Виходить, глобальна комп’ютерна мережа й телекомунікаційний прогрес стануть ще більш потужним двигуном для безлічі нових видів бізнесу та послуг, а отже, і перспективними інвестиційними інструментами.

Інформаційні
технології

Сучасні світові реалії перетворюють усі сфери життя й визначають нові правила реалізації та функціонування інформаційних технологій.

Використання штучного інтелекту найближчим часом вийде на новий рівень, сприяючи його впровадженню в усі можливі галузі: охорону здоров’я, промисловість, освіту, екологію, науку, розваги, безпеку, відносини бізнесу та людей із державою.

До того ж штучний інтелект зможе істотно розширити можливості людини і дати їй нові знання там, де людському мозку вже непідвладно обробляти інформацію та знаходити зв’язки між даними і подіями.

Фінансові технології

Вплив технологічного прогресу на фінансову сферу досить очевидний. Незабаром усе більше людей будуть частіше платити за придбані товари у цифровій формі, що приведе до повного зникнення грошей у тому вигляді, до якого ми звикли.

Реалізація цієї функції можлива за допомогою багатофункціональної та багаторівневої інформаційної технології під назвою блокчейн, що дозволяє виконувати безпечні фінансові операції без посередництва. Уже зараз блокчейн інтегрується в різні сфери життя людини і стає підґрунтям для виникнення нових правових відносин у цифровому світі.

Нові фінансові технології істотно розширюють можливості для роботи з великими даними (Big Data) у банківських установах і компаніях, що надають фінансові послуги.

На думку фахівців компанії UBK Markets, електронні платежі, банки, цифрові активи, ринок технологій штучного інтелекту є перспективними інвестиційними можливостями.

Інноваційні сировинні технології

Природної сировини з кожним роком стає все менше, а з огляду на те, що виробництво товарів різних галузей економіки збільшується і попит на ці товари зростає, ціна на метали, сировину, що використовується для виробництва електроенергії, та інші природні ресурси буде лише підвищуватися.

Зважаючи на це, ми вважаємо, що інтерес довгострокового інвестування в сектор сировинного ринку лише зростатиме, а, відповідно, цей напрям буде також перспективним для інвестиційних проектів у найближчі 10 років.

До того ж на окрему увагу заслуговують зелені технології — Greentech.

Європейський Союз, Велика Британія, Японія, Республіка Корея і ще понад 110 країн прийняли рішення та взяли на себе зобов’язання щодо забезпечення вуглецевої нейтральності до 2050 року, а Китай зобов’язується зробити це до 2060 року.

Для досягнення цих непростих цілей нормативні акти, інвестиції та субсидії повинні ґрунтуватися на чотирьох аспектах:

  • заміна енергії, одержуваної з викопного палива, відновлюваною енергією;
  • заміна транспортних засобів, що працюють на викопному паливі, на електромобілі з акумулятором;
  • перехід на екологічно чисту водневу енергетику;
  • підвищення ефективності за допомогою цифрових рішень.

Фахівці нашої Компанії зробили акцент на інвестиційні можливості в телекомунікаційних, інформаційних, фінансових та інноваційних сировинних технологіях, оскільки впевнені, що саме ці сектори мають обґрунтовані та далекосяжні перспективи в найближчі 10 років.

У світі не просто все змінюється з колосальною швидкістю, ми живемо в час глобальних змін і перетворень.

Чи готовий Ваш інвестиційний портфель до наступного кроку розвитку?
Із компанією UBK Markets Ви зможете грамотно сформувати свій інвестиційний портфель, керуючись нашими рекомендаціями і використовуючи запропоновані інструменти, технології та сервіси.